Mark & Marin AB Hem
Mark
Marin
KontaktMarinentreprenader.Vi utför bogseruppdrag längsmed hela svenska kusten.

Vi har även en arbetspråm med 10 tons kran för lyft och transport av matrial och maskiner i stockholms skärgård.

Vi utför bryggbyggen av alla typer. 

 


Bogserbåt Will, 800 hkr

    

 

 

 


Mark & Marin Norsborg AB